Rundt om Grønneparken

Bofællesskabet Grønneparken tilbyder hjælp, støtte og vejledning efter servicelovens § 85. Der er vågen nattevagt. Medarbejdere i dag og aftentimerne, efter borgernes behov.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau. Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår på kommunens hjemmeside: Information og vejledning

Botilbuddet Grønneparken er normeret til 7 beboere.
Sidst opdateret: 27.11.2014