Målgruppe og visitation

Målgruppen er borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har brug
for hjælp, støtte og vejledning i dagligdagen. Pt. er borgergruppen ældre borger.

Visitation til Bofællesskabet Grønneparken foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i bofællesskabet Grønneparken. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Læs mere om visitation samt indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer: Information og vejledning

 

Sidst opdateret: 06.12.2014